bancuatoi100
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1844 W779D114L638)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose FunPlay123 (1683) bancuatoi100 (1865) 30S
2 win cHANTINH1973 (1832) bancuatoi100 (1850) 34S
3 lose chuthon (1838) bancuatoi100 (1866) 45S
4 lose phucnguyen19 (1791) bancuatoi100 (1884) 54S
5 win bancuatoi100 (1871) phucnguyen19 (1804) 37S
6 lose Dich99 (1592) bancuatoi100 (1895) 26S
7 win bancuatoi100 (1888) Dich99 (1599) 45S
8 lose Dich99 (1574) bancuatoi100 (1913) 62S
9 win Dich99 (1581) bancuatoi100 (1906) 43S
10 win trongkhanh (1683) bancuatoi100 (1897) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bancuatoi100, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames