tranpharmd
Cờ nhanh: 1613 W4D0L7
Cờ chậm: 1631 W2165D113L2477)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tranpharmd (1627) ongua2021 (1511) 36S
2 lose tranpharmd (1619) iou0202 (1663) 43S
3 lose tranpharmd (1630) kesongsot (1950) 25S
4 lose tranpharmd (1619) mdnguyen (1642) 37S
5 lose tranpharmd (1642) tamnhan (1688) 31S
6 win tranpharmd (1620) haima2 (1550) 15S
7 lose tranpharmd (1642) Caominhphi (1712) 21S
8 win dvn (1656) tranpharmd (1615) 20S
9 win tranpharmd (1585) dvn (1686) 34S
10 lose tranpharmd (1614) THCM_97 (1535) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tranpharmd, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames