badskill
Cờ nhanh: 2032 W10062D1415L8933
Cờ chậm: 2242 W2508D745L2014)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win metallica07 (2055) badskill (2015) 36F
2 draw badskill (2014) metallica07 (2056) 88F
3 win truechess (2095) badskill (2233) 44S
4 win badskill (2224) truechess (2104) 37S
5 win Coabc (2071) badskill (2215) 25S
6 draw badskill (2218) Coabc (2068) 97S
7 win choison (2097) badskill (2206) 78S
8 lose badskill (2226) choison (2077) 45S
9 lose Kiem_Vo_Anh (2171) badskill (2244) 21S
10 win badskill (2230) Kiem_Vo_Anh (2185) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by badskill, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames