badskill
Cờ nhanh: 1852 W5724D780L4928
Cờ chậm: 2031 W2247D655L1800)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw badskill (1857) mikefong (1675) 71F
2 draw mikefong (1670) badskill (1862) 51F
3 win badskill (1853) lakhe (1614) 74F
4 lose bon_hongson (1832) badskill (1870) 38F
5 win badskill (1856) pha82 (1792) 33F
6 win pha82 (1806) badskill (1842) 21F
7 lose badskill (1853) kyduyen9999 (2001) 40F
8 lose kyduyen9999 (1989) badskill (1865) 37F
9 win badskill (1851) aothanhtin (1809) 59F
10 draw badskill (1852) hoahaunghia (1819) 59F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by badskill, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames