badskill
Cờ nhanh: 1969 W3626D479L3127
Cờ chậm: 2015 W2165D625L1742)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phoenix207 (2001) badskill (1984) 36F
2 draw badskill (1984) phoenix207 (2001) 36F
3 win badskill (1974) hdan (1798) 37F
4 win hdan (1809) badskill (1963) 39F
5 win badskill (1949) hoahaunghia (1895) 28F
6 lose hoahaunghia (1877) badskill (1967) 22F
7 win badskill (1950) ThinH (2003) 47F
8 lose ThinH (1988) badskill (1965) 20F
9 win badskill (1945) Viet1276 (2084) 50F
10 lose badskill (1959) Mathai_2019 (2024) 56F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by badskill, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames