arttuan
Cờ nhanh: 1759 W628D19L712
Cờ chậm: 1933 W4832D978L4199)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win arttuan (1925) khangphat (1740) 30S
2 draw arttuan (1929) khangphat (1736) 44S
3 win arttuan (1921) jonas (1746) 16S
4 win arttuan (1910) kg029 (1857) 13S
5 win arttuan (1899) HuyDo (1861) 22S
6 win nohope (1895) arttuan (1886) 41S
7 lose haiphung (1902) arttuan (1902) 1S
8 win Tommy0 (1923) arttuan (1889) 41S
9 win ad (1762) arttuan (1880) 5S
10 lose arttuan (1893) kythutuhai (1871) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by arttuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames