arttuan
Cờ nhanh: 1762 W612D18L688
Cờ chậm: 1906 W4021D885L3451)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tutaingheo01 (1893) arttuan (1787) 44F
2 lose arttuan (1802) diehard1 (1810) 32F
3 win hongvinh (1842) arttuan (1785) 65F
4 lose Kulusapham (1848) arttuan (1814) 56F
5 win arttuan (1778) Kulusapham (1844) 30F
6 lose arttuan (1794) Chamcham (1777) 37F
7 win Trummacao (1701) arttuan (1781) 32F
8 lose arttuan (1797) MessWet (1788) 27F
9 win Chamcham (1799) arttuan (1781) 26F
10 lose arttuan (1800) Trummacao (1674) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by arttuan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames