anhatl
Cờ nhanh: 2252 W196D12L146
Cờ chậm: 1915 W2528D431L2224)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win aaaaab (1921) anhatl (1899) 32S
2 win anhatl (1884) bengbeng_19 (1855) 76S
3 win dunghong (1762) anhatl (1858) 27S
4 lose anhatl (1900) dunghong (1720) 35S
5 win dunghong (1744) anhatl (1876) 20S
6 lose Ketdang29 (1902) anhatl (1891) 25S
7 draw anhatl (1891) Ketdang29 (1902) 37S
8 win hoanghong (1762) anhatl (1879) 19S
9 lose anhatl (1890) TranHai48 (2034) 51S
10 lose huongngo (1800) anhatl (1909) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhatl, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames