ZYT
Cờ nhanh: 2434 W55D8L16
Cờ chậm: 2197 W37D3L9)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chessbuddy (2195) ZYT (2164) 35S
2 lose ZYT (2208) josh25 (1990) 40S
3 lose daophu (2244) ZYT (2239) 30S
4 lose ZYT (2469) TungLam2020 (2406) 30F
5 win yibin86831 (2598) ZYT (2427) 24F
6 lose hdvd2309 (2194) ZYT (2275) 21S
7 win ZYT (2251) thoithem (2125) 49S
8 win emxinthua (2080) ZYT (2228) 32S
9 lose ZYT (2242) mecohonvo (2567) 48S
10 win haywatroi (2060) ZYT (2220) 71S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ZYT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames