YenPhong0918
Cờ nhanh: 1531 W2D0L0
Cờ chậm: 2121 W170D14L122)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose YenPhong0918 (2140) BuggySW (2031) 43S
2 win YenPhong0918 (2130) vuicuoi (1940) 40S
3 win vuicuoi (1950) YenPhong0918 (2120) 39S
4 win nguoichancuu (1937) YenPhong0918 (2110) 39S
5 lose tansatlenh (2174) YenPhong0918 (2124) 80S
6 win dangminhhieu (2062) YenPhong0918 (2110) 44S
7 draw YenPhong0918 (2111) dangminhhieu (2061) 64S
8 win hanoi1234 (2057) YenPhong0918 (2097) 63S
9 win YenPhong0918 (2080) bacbinh (2142) 35S
10 win NHKH (2049) YenPhong0918 (2065) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by YenPhong0918, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames