VietinNL
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1632 W372D26L346)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VietinNL (1650) hung_ld (1580) 39S
2 lose phaotoT (1816) VietinNL (1661) 35S
3 lose VietinNL (1673) phaotoT (1804) 16S
4 lose vit1102 (1729) VietinNL (1687) 11S
5 lose VietinNL (1702) vit1102 (1714) 26S
6 lose botienso1 (1724) VietinNL (1717) 35S
7 lose VietinNL (1733) botienso1 (1708) 15S
8 lose Hung1107 (1686) VietinNL (1750) 34S
9 lose VietinNL (1769) Hung1107 (1667) 124S
10 win ThoBach (1938) VietinNL (1748) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VietinNL, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames