VietinNL
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1753 W332D19L301)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VietinNL (1768) nguyengiap04 (1775) 15S
2 win Tv83 (1645) VietinNL (1756) 48S
3 win VietinNL (1743) Tv83 (1658) 37S
4 win phamxit (1845) VietinNL (1724) 46S
5 win VietinNL (1709) nguyenthjen (1696) 36S
6 lose nguyenthjen (1679) VietinNL (1726) 24S
7 win VietinNL (1710) heocon_1973 (1741) 16S
8 lose minhhang8383 (1759) VietinNL (1724) 41S
9 lose VietinNL (1739) minhhang8383 (1744) 33S
10 lose excalibur88 (1862) VietinNL (1751) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VietinNL, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames