URfriend
Cờ nhanh: 1970 W106D29L65
Cờ chậm: 2232 W2585D2212L1746)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw URfriend (2236) vanthong80 (2095) 2S
2 win abc1985 (2041) URfriend (2226) 41S
3 draw URfriend (2231) abc1985 (2036) 73S
4 lose zcj (2224) URfriend (2247) 14S
5 win URfriend (2231) zcj (2240) 26S
6 win URfriend (2216) Vuongtien (2185) 25S
7 lose Vuongtien (2167) URfriend (2234) 13S
8 lose Kiem_Vo_Anh (2035) URfriend (2256) 36S
9 win URfriend (2246) Kiem_Vo_Anh (2045) 20S
10 draw metallica07 (2160) URfriend (2248) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by URfriend, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames