Trumtrongxom
Cờ nhanh: 1703 W5D0L1
Cờ chậm: 1751 W709D194L1184)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Trumtrongxom (1710) venommancer (1877) 18S
2 lose venommancer (1853) Trumtrongxom (1734) 30S
3 win Trumtrongxom (1691) venommancer (1896) 54S
4 lose Trumtrongxom (1713) toixinthua (1868) 20S
5 win cotuongken (1912) Trumtrongxom (1667) 62S
6 win Trumtrongxom (1630) cochui (1713) 39S
7 lose kkhan (1793) Trumtrongxom (1616) 27S
8 lose venommancer (1855) Trumtrongxom (1625) 14S
9 win Trumtrongxom (1602) venommancer (1878) 70S
10 lose lequan (1864) Trumtrongxom (1619) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trumtrongxom, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames