TristenN01
Cờ nhanh: 1484 W0D0L1
Cờ chậm: 1404 W2372D185L3955)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TristenN01 (1387) Haile59 (1429) 72S
2 lose TristenN01 (1402) Haile59 (1414) 31S
3 win wongchess (1406) TristenN01 (1386) 16S
4 lose TristenN01 (1402) wongchess (1390) 54S
5 win BVB1952 (1428) TristenN01 (1385) 68S
6 lose TristenN01 (1400) BVB1952 (1413) 24S
7 lose TristenN01 (1418) liew97 (1327) 34S
8 win GotoHell (1413) TristenN01 (1402) 1S
9 lose Lims (1395) TristenN01 (1390) 34S
10 win TristenN01 (1373) Lims (1412) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TristenN01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames