Toy4Runner
Cờ nhanh: 1673 W3672D205L3780
Cờ chậm: 1487 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose khanh (1898) Toy4Runner (1682) 37F
2 lose BivhhA72 (1701) Toy4Runner (1697) 22F
3 draw Toy4Runner (1697) BivhhA72 (1701) 37F
4 lose hoangthy1961 (1652) Toy4Runner (1714) 21F
5 win Toy4Runner (1695) timess (1801) 9F
6 win thuchung (1676) Toy4Runner (1680) 58F
7 win Toy4Runner (1664) thuchung (1692) 17F
8 lose Toy4Runner (1681) Rat (1624) 32F
9 win kenkin12 (1634) Toy4Runner (1666) 39F
10 win Yang5 (1657) Toy4Runner (1650) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Toy4Runner, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames