Thangtien
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1816 W1091D262L1090)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Thangtien (1830) jonas (1762) 47S
2 win Thangtien (1816) GA___MAI (1886) 50S
3 draw Thangtien (1817) jonas (1761) 35S
4 win anuochiem (1806) Thangtien (1805) 27S
5 lose nguoibien (1904) Thangtien (1815) 44S
6 lose Thangtien (1828) SatThu_one (1793) 18S
7 win banhbeo_ne (1828) Thangtien (1815) 19S
8 win TieuphongTLB (1868) Thangtien (1801) 22S
9 lose anuochiem (1860) Thangtien (1812) 20S
10 lose Thangtien (1825) Maruou (1792) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Thangtien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames