Taydoc_02
Cờ nhanh: 1561 W1793D170L2512
Cờ chậm: 1558 W5D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Taydoc_02 (1571) Mad_Bull (1746) 31F
2 lose Mad_Bull (1682) Taydoc_02 (1584) 30F
3 lose Taydoc_02 (1598) dc5v (1644) 1F
4 lose TuanAnhC (1542) Taydoc_02 (1616) 1F
5 lose so3209 (1660) Taydoc_02 (1631) 1F
6 lose Taydoc_02 (1651) lamvanchoi (1486) 1F
7 lose Taydoc_02 (1664) nfq (1753) 1F
8 lose Taydoc_02 (1673) BlackApril75 (1896) 31F
9 win Taydoc_02 (1659) chimbocau (1615) 58F
10 win Taydoc_02 (1637) PhuocAnhN (1876) 59F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Taydoc_02, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames