Sydo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1678 W833D88L997)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose congchuakh (1719) Sydo (1693) 14S
2 win hoangcafe (1792) Sydo (1674) 40S
3 win Sydo (1655) excalibur88 (1777) 37S
4 win NhiBnBBa (1740) Sydo (1636) 16S
5 lose Sydo (1645) ekopaint (1854) 20S
6 lose bijo269 (1739) Sydo (1658) 37S
7 lose conheo1 (1688) Sydo (1673) 28S
8 lose Sydo (1687) tientran (1724) 66S
9 win tientran (1742) Sydo (1669) 77S
10 lose Sydo (1682) vc59 (1779) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Sydo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames