Son_t
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1783 W439D44L475)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TranTin (1768) Son_t (1818) 40S
2 lose TranTin (1729) Son_t (1857) 23S
3 lose Son_t (1894) thangchanvit (1808) 49S
4 win Son_t (1874) cobacbiproi (2008) 39S
5 win cobacbiproi (2029) Son_t (1853) 47S
6 lose zoro007 (1965) Son_t (1879) 44S
7 lose Son_t (1893) hongthatcong (1954) 31S
8 lose hongthatcong (1940) Son_t (1907) 26S
9 lose Son_t (1926) camau2017 (1794) 79S
10 lose camau2017 (1773) Son_t (1947) 76S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Son_t, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames