Son_t
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1747 W1082D95L1121)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Son_t (1767) luanda8888 (1605) 51S
2 lose tony5148 (1780) Son_t (1783) 41S
3 win daothuvotinh (1947) Son_t (1739) 35S
4 win phanchutrinh (1673) Son_t (1725) 50S
5 win phanchutrinh (1688) Son_t (1710) 56S
6 win Son_t (1699) VinhHung74 (1562) 50S
7 win VinhHung74 (1574) Son_t (1687) 69S
8 lose Zhangfeng (1910) Son_t (1707) 55S
9 lose Mathmagician (1812) Son_t (1720) 39S
10 lose quihong (1763) Son_t (1735) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Son_t, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames