SocXam
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1750 W28D2L17)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win SongNhue (1848) SocXam (1731) 31S
2 lose benvannguyen (1715) SocXam (1747) 10S
3 lose SocXam (1766) tonyzl12345 (1646) 1S
4 lose SocXam (1786) hau9999 (1642) 1S
5 lose hongquanqtp (1727) SocXam (1804) 1S
6 lose minhlam_999 (1837) SocXam (1819) 24S
7 win dell2288 (1650) SocXam (1808) 48S
8 win SocXam (1793) bacmangso1 (1784) 23S
9 win bacmangso1 (1800) SocXam (1777) 30S
10 draw funplay (1809) SocXam (1776) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by SocXam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames