Shark2111
Cờ nhanh: 1485 W0D0L1
Cờ chậm: 2082 W1466D277L1581)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thanhnhan610 (2215) Shark2111 (2094) 48S
2 lose thanhnhan610 (2202) Shark2111 (2107) 30S
3 win ht607 (2017) Shark2111 (2094) 41S
4 win Shark2111 (2083) fee (1927) 96S
5 lose fee (1906) Shark2111 (2104) 44S
6 win goldminer (2135) Shark2111 (2087) 24S
7 lose OngSao (2185) Shark2111 (2100) 18S
8 lose Shark2111 (2114) OngSao (2171) 18S
9 win Shark2111 (2097) thanhtruc111 (2130) 49S
10 win Billying (2144) Shark2111 (2080) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Shark2111, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames