Reu_Phong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1984 W849D217L906)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Reu_Phong (1997) chammachac (2086) 23S
2 lose Quan_vu (2014) Reu_Phong (2012) 59S
3 win Reu_Phong (1995) Quan_vu (2031) 43S
4 win blackhold (2052) Reu_Phong (1977) 39S
5 win Reu_Phong (1958) blackhold (2071) 23S
6 lose thanhluat (1982) Reu_Phong (1973) 61S
7 lose Reu_Phong (1989) thanhluat (1966) 22S
8 win Reu_Phong (1974) Nhatkhanhvt (1956) 52S
9 lose Nhatkhanhvt (1939) Reu_Phong (1991) 35S
10 lose tambatcuu (2102) Reu_Phong (2004) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Reu_Phong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames