Q_Q
Cờ nhanh: 1494 W356D19L401
Cờ chậm: 1790 W1504D245L1370)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Q_Q (1477) Minh68 (1535) 36F
2 draw Q_Q (1476) Minh68 (1536) 53F
3 lose Q_Q (1493) Diemthoan (1444) 10F
4 lose nsp (1554) Q_Q (1507) 51F
5 win Q_Q (1490) tuaneuro (1535) 14F
6 lose Q_Q (1505) tuaneuro (1520) 22F
7 lose Ly_Huynh (1568) Q_Q (1519) 65F
8 lose Ly_Huynh (1553) Q_Q (1534) 18F
9 win satha (1480) Q_Q (1520) 33F
10 lose Q_Q (1532) backhanh50 (1656) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Q_Q, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames