Playerofyear
Cờ nhanh: 1414 W1538D28L3517
Cờ chậm: 1413 W31D4L81)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose doanhuu (1525) Playerofyear (1426) 24F
2 lose doanhuu (1512) Playerofyear (1439) 23F
3 lose nhuhoa (1496) Playerofyear (1453) 28F
4 win yellow123 (1488) Playerofyear (1436) 47F
5 lose Playerofyear (1452) yellow123 (1431) 35F
6 lose hip_hop (1534) Playerofyear (1465) 20F
7 win Playerofyear (1446) hip_hop (1553) 35F
8 lose bigman333 (1463) Playerofyear (1461) 31F
9 win panna8nguyen (1524) Playerofyear (1443) 13F
10 lose Yt (1429) Playerofyear (1459) 51F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Playerofyear, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames