Playerofyear
Cờ nhanh: 1405 W1319D19L3011
Cờ chậm: 1421 W25D4L67)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Bacca (1419) Playerofyear (1414) 38S
2 win Playerofyear (1330) MsBean (1356) 1F
3 lose MsBean (1340) Playerofyear (1346) 24F
4 win Playerofyear (1328) Alibaba (1419) 28F
5 lose Playerofyear (1337) Kingofchess (1576) 25F
6 lose Kingofchess (1567) Playerofyear (1346) 44F
7 lose Playerofyear (1357) TayDoc2020 (1516) 34F
8 lose TayDoc2020 (1505) Playerofyear (1368) 45F
9 lose Playerofyear (1430) Duykaka (1402) 1S
10 lose Playerofyear (1345) ngocnguyen (1473) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Playerofyear, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames