khongsac20
Cờ nhanh: 1445 W2379D17L2404
Cờ chậm: 1450 W4D0L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose khongsac20 (1461) kth2 (1450) 18F
2 win khongsac20 (1444) vangho (1488) 37F
3 win vangho (1506) khongsac20 (1426) 33F
4 lose bigman333 (1444) khongsac20 (1441) 39F
5 lose khongsac20 (1457) bigman333 (1428) 49F
6 win Buffalosaber (1568) khongsac20 (1438) 58F
7 win khongsac20 (1422) boiboiT (1448) 36F
8 lose khongsac20 (1438) boiboiT (1432) 28F
9 lose thuytrang87 (1605) khongsac20 (1449) 36F
10 lose khongsac20 (1460) thuytrang87 (1594) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by khongsac20, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames