PierreFermat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1608 W790D43L1056)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PierreFermat (1632) Wuzhi_Ouyang (1758) 11S
2 lose PierreFermat (1662) dumbstupid16 (1680) 18S
3 draw PierreFermat (1667) songhong2016 (1580) 42S
4 win PierreFermat (1628) Bocau123 (1752) 23S
5 lose PierreFermat (1658) Coungvi (1682) 39S
6 win PierreFermat (1627) JohnYe321 (1612) 52S
7 lose PierreFermat (1623) taiachau (1621) 17S
8 win PierreFermat (1598) Truongvoky22 (1490) 41S
9 lose PierreFermat (1620) colt45 (1777) 12S
10 lose PierreFermat (1648) AnhHung67 (1706) 10S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PierreFermat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames