PierreFermat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1602 W866D46L1171)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PierreFermat (1626) lowcost (1752) 14S
2 win PierreFermat (1582) lowcost (1796) 20S
3 win PierreFermat (1558) chieumua (1438) 45S
4 lose PierreFermat (1602) sepetang18 (1390) 16S
5 lose PierreFermat (1638) cothichchoi (1558) 23S
6 lose PierreFermat (1671) DamMeHocHoi3 (1650) 19S
7 lose PierreFermat (1701) Gacon1 (1721) 21S
8 win PierreFermat (1664) tommytruong9 (1758) 45S
9 win PierreFermat (1649) vancotuong (1341) 28S
10 win PierreFermat (1626) Dinhvu (1491) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PierreFermat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames