PhuocMai
Cờ nhanh: 1659 W435D27L518
Cờ chậm: 1675 W1030D198L1204)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PhuocMai (1686) hoangsavn (1820) 30S
2 lose hoangsavn (1808) PhuocMai (1698) 18S
3 lose hoa_sentrang (1682) PhuocMai (1674) 47F
4 lose PhuocMai (1688) sinhthuyk (1738) 57F
5 lose PhuocMai (1703) sinhthuyk (1723) 34F
6 lose PhuocMai (1719) longwu (1719) 28F
7 win yentieutien (1719) PhuocMai (1703) 14F
8 win PhuocMai (1688) phamhung06 (1657) 18F
9 win phamhung06 (1673) PhuocMai (1672) 45F
10 lose PhuocMai (1687) HungTung (1713) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by PhuocMai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames