Phao____ma
Cờ nhanh: 2045 W487D39L468
Cờ chậm: 2176 W727D140L667)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Phao____ma (2168) MrPhao (1918) 2S
2 win MrPhao (1927) Phao____ma (2159) 14S
3 win Phao____ma (2150) MrPhao (1917) 27S
4 win MrPhao (1926) Phao____ma (2141) 27S
5 win Phao____ma (2132) MrPhao (1916) 2S
6 win MrPhao (1926) Phao____ma (2122) 32S
7 win Phao____ma (2106) dthdsgrr (2127) 45S
8 win Phao____ma (2096) MrPhao (1918) 19S
9 win MrPhao (1929) Phao____ma (2085) 24S
10 win Phao____ma (2074) MrPhao (1922) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Phao____ma, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames