Nhan_To_X
Cờ nhanh: 1853 W2269D141L2163
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Nhan_To_X (1868) n_ht (1879) 34F
2 win Nhan_To_X (1859) Peteryeung2 (1648) 21F
3 win Comco (1845) Nhan_To_X (1843) 30F
4 lose Nhan_To_X (1859) Comco (1829) 35F
5 win Nhan_To_X (1843) laquang (1851) 42F
6 win Nhan_To_X (1826) laquang (1868) 46F
7 lose Nhan_To_X (1841) boganic (1870) 30F
8 win Nhan_To_X (1830) sykhanh (1668) 16F
9 win Nhan_To_X (1815) coviahe2014 (1803) 36F
10 lose Nhan_To_X (1830) HOANGDUOCSU (1833) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Nhan_To_X, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames