NHKH
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2045 W2372D577L2547)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hoangd61 (2075) NHKH (2028) 24S
2 win iBT2017 (2059) NHKH (2011) 34S
3 lose huylink (2103) NHKH (2024) 33S
4 lose NHKH (2034) danghien68 (2206) 36S
5 win KiuKiuSky (1840) NHKH (2013) 78S
6 win Chiutuong53 (1978) NHKH (1998) 52S
7 lose NHKH (2015) comay_hen (1965) 32S
8 win NHKH (2000) comay_hen (1980) 71S
9 win ThichLaNhich (2000) NHKH (1984) 83S
10 lose mockiem (1969) NHKH (2018) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NHKH, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames