N2h_citizen
Cờ nhanh: 1553 W18D1L16
Cờ chậm: 1770 W202D13L188)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win v2017 (1666) N2h_citizen (1757) 45S
2 win N2h_citizen (1743) v2017 (1680) 56S
3 win tamdo73 (1532) N2h_citizen (1733) 24S
4 win hieual (1625) N2h_citizen (1720) 23S
5 win hieual (1638) N2h_citizen (1707) 35S
6 win nonem2 (1719) N2h_citizen (1691) 25S
7 win thienchien (1653) N2h_citizen (1676) 71S
8 lose N2h_citizen (1693) thienchien (1636) 30S
9 win N2h_citizen (1680) toi_la_ai (1591) 4S
10 win toi_la_ai (1605) N2h_citizen (1666) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by N2h_citizen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames