Mubai
Cờ nhanh: 1701 W30D2L25
Cờ chậm: 1988 W611D160L633)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Mubai (1978) trumcotuong7 (2152) 44S
2 win Mubai (1940) hoangc14 (2041) 28S
3 win feelife (1967) Mubai (1905) 41S
4 win Samlinh72 (1911) Mubai (1871) 29S
5 win Mubai (1841) LamKyNam1 (1816) 57S
6 win ma_ca_rong (1700) Mubai (1817) 20S
7 lose gn30013 (1959) Mubai (1841) 38S
8 lose truong1951 (1934) Mubai (1854) 74S
9 lose Mubai (1872) play32 (1797) 108S
10 win Mubai (1855) success1993 (1889) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Mubai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames