Master105
Cờ nhanh: 1578 W6D0L2
Cờ chậm: 1948 W3343D436L3639)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Master105 (1957) ang0004 (2174) 36S
2 lose Kiem_Vo_Anh (1952) Master105 (1991) 50S
3 win TRUNGTHANHVA (1929) Master105 (1977) 30S
4 win Master105 (1962) TRUNGTHANHVA (1944) 45S
5 lose Hai_Lua_04 (2090) Master105 (1974) 16S
6 lose khongtuoc1 (2220) Master105 (1983) 36S
7 draw hongki (2173) Master105 (1978) 59S
8 lose vubaonam (2111) Master105 (2003) 44S
9 lose Kiem_Vo_Anh (2015) Master105 (2036) 19S
10 lose HoTran9535 (2189) Master105 (2060) 64S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Master105, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames