MARCUSWELSON
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1581 W1677D71L1820)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MARCUSWELSON (1566) quinn (1559) 38S
2 lose MARCUSWELSON (1585) NewBee (1468) 28S
3 lose choididungso (1594) MARCUSWELSON (1601) 28S
4 win MARCUSWELSON (1585) choididungso (1610) 15S
5 lose MARCUSWELSON (1600) sauthay (1620) 28S
6 lose MARCUSWELSON (1612) hoangde35 (1713) 50S
7 lose MARCUSWELSON (1627) thichgai (1636) 34S
8 lose MARCUSWELSON (1644) Deer (1604) 24S
9 lose MARCUSWELSON (1663) Tuanadam (1533) 54S
10 win MARCUSWELSON (1649) mothai (1585) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MARCUSWELSON, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames