KIraDuong
Cờ nhanh: 1622 W1989D115L1860
Cờ chậm: 1761 W925D120L880)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win KIraDuong (1607) backhanh50 (1591) 61F
2 lose backhanh50 (1574) KIraDuong (1624) 38F
3 win KIraDuong (1608) HoangnguN (1627) 38F
4 lose HoangnguN (1611) KIraDuong (1624) 25F
5 win dylan56 (1627) KIraDuong (1608) 42F
6 lose KIraDuong (1624) dylan56 (1611) 28F
7 lose MARK (1656) KIraDuong (1655) 25F
8 lose KIraDuong (1691) MARK (1620) 24F
9 win MARK (1651) KIraDuong (1660) 29F
10 lose KIraDuong (1677) MARK (1634) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KIraDuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames