HoangBaVuong
Cờ nhanh: 1597 W5D4L1
Cờ chậm: 1819 W37D31L26)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HoangBaVuong (1838) MIT2004 (1730) 75S
2 draw HoangBaVuong (1837) chaudavoi (1889) 32S
3 win Dangsinhdhv (1882) HoangBaVuong (1820) 61S
4 draw Turicky (1851) HoangBaVuong (1820) 16S
5 lose Hueroicung (1894) HoangBaVuong (1834) 74S
6 lose covocovan (1786) HoangBaVuong (1852) 41S
7 lose covocovan (1881) HoangBaVuong (1867) 27S
8 draw Hueroicung (1878) HoangBaVuong (1867) 35S
9 lose Hueroicung (1881) HoangBaVuong (1883) 39S
10 lose conuong555 (1833) HoangBaVuong (1901) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoangBaVuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames