HoaThan01
Cờ nhanh: 1441 W16D0L22
Cờ chậm: 1608 W8083D578L7936)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HieuN9 (1564) HoaThan01 (1625) 108S
2 lose nvdieu70 (1676) HoaThan01 (1639) 9S
3 lose HoaThan01 (1654) R120289 (1677) 49S
4 win vienphn (1677) HoaThan01 (1637) 20S
5 win HoaThan01 (1620) mingchen (1680) 40S
6 win HoaThan01 (1602) honselakau (1676) 43S
7 lose honselakau (1662) HoaThan01 (1616) 50S
8 win chuong1_n (1695) HoaThan01 (1598) 1S
9 win chuong1_n (1715) HoaThan01 (1578) 1S
10 lose chudichoi (1547) HoaThan01 (1595) 98S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by HoaThan01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames