Hawaii
Cờ nhanh: 1732 W4480D665L3757
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hawaii (1744) nguyendieu (1847) 41F
2 lose Hawaii (1763) Thainq (1652) 36F
3 lose Hawaii (1777) Function (1833) 23F
4 win Hawaii (1766) thuchung (1599) 16F
5 win thuchung (1610) Hawaii (1755) 46F
6 lose Hawaii (1772) xaolonnhamay (1719) 10F
7 win xaolonnhamay (1734) Hawaii (1757) 35F
8 lose Hawaii (1772) PhiLong99 (1797) 1F
9 lose Hawaii (1788) PhiLong99 (1781) 16F
10 win Singer (1585) Hawaii (1778) 81F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hawaii, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames