Gioi874
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1822 W7393D923L7312)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Gioi874 (1804) HePham9 (1894) 35S
2 lose HePham9 (1880) Gioi874 (1818) 136S
3 lose Gioi874 (1835) kelvinhphuc (1777) 85S
4 win kelvinhphuc (1792) Gioi874 (1820) 13S
5 lose kieugiang01 (1813) Gioi874 (1836) 24S
6 win Gioi874 (1820) kieugiang01 (1829) 32S
7 lose Chess101 (1755) Gioi874 (1838) 22S
8 lose jaimewu (1970) Gioi874 (1850) 34S
9 draw Gioi874 (1847) jaimewu (1973) 54S
10 win Gioi874 (1830) HatGiongSo1 (1884) 5S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Gioi874, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames