FunLover
Cờ nhanh: 1426 W7D1L16
Cờ chậm: 1499 W1123D127L1314)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vanhoai13 (1730) FunLover (1508) 55S
2 lose FunLover (1518) Vanhoai13 (1720) 29S
3 draw Minhnhaybg (1510) FunLover (1518) 71S
4 lose ke57 (1577) FunLover (1532) 59S
5 win ke57 (1595) FunLover (1514) 67S
6 lose FunLover (1533) bongtep (1432) 43S
7 lose hoanvu1975 (1572) FunLover (1548) 41S
8 win FunLover (1532) dandct (1532) 42S
9 lose dandct (1516) FunLover (1548) 28S
10 win maquang (1429) FunLover (1536) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by FunLover, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames