Emhvi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1764 W976D74L913)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Emhvi (1780) hoangthana (1759) 30S
2 lose Emhvi (1793) kynhong2021 (1871) 37S
3 win Emhvi (1776) Hung1962 (1826) 55S
4 lose Emhvi (1793) RuaCT (1729) 41S
5 lose tman2011 (1684) Emhvi (1812) 21S
6 win Emhvi (1800) tman2011 (1696) 41S
7 lose Emhvi (1814) Nguyenthonk (1850) 28S
8 lose Emhvi (1829) Nguyenthonk (1835) 49S
9 lose songluc6 (1879) Emhvi (1843) 52S
10 win Emhvi (1830) Satthutayvuc (1738) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Emhvi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames