DoanhChinh90
Cờ nhanh: 1515 W1D0L0
Cờ chậm: 2128 W121D16L54)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Taolao9999 (2098) DoanhChinh90 (2113) 83S
2 win PhatKP (2065) DoanhChinh90 (2099) 16S
3 win KiemVan (1863) DoanhChinh90 (2090) 36S
4 lose DoanhChinh90 (2108) PhatKP (2034) 39S
5 win DoanhChinh90 (2093) Taolao9999 (2088) 60S
6 lose feelife (2071) DoanhChinh90 (2128) 44S
7 lose PhatKP (2030) DoanhChinh90 (2147) 66S
8 win DoanhChinh90 (2133) Taolao9999 (2087) 51S
9 lose Messi3979 (2109) DoanhChinh90 (2168) 52S
10 win PhatKP (2044) DoanhChinh90 (2156) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DoanhChinh90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames