DOIKHONGLAMO
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2034 W2339D1092L2836)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DOIKHONGLAMO (2062) tt_cotuong (2127) 72S
2 win DOIKHONGLAMO (2030) nvth_2 (2037) 23S
3 win DOIKHONGLAMO (2001) Learner74 (1963) 19S
4 lose DOIKHONGLAMO (2023) CngBoPhm (2187) 17S
5 lose CngBoPhm (2162) DOIKHONGLAMO (2048) 31S
6 lose DOIKHONGLAMO (2076) CngBoPhm (2134) 43S
7 lose DOIKHONGLAMO (2108) CngBoPhm (2102) 29S
8 win DOIKHONGLAMO (2078) ThuongP (2060) 69S
9 lose DOIKHONGLAMO (2109) llailaising (2119) 97S
10 win LUKHACH3 (2055) DOIKHONGLAMO (2079) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DOIKHONGLAMO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames