DOIKHONGLAMO
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1778 W2762D1200L3372)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TranTin (1793) DOIKHONGLAMO (1811) 36S
2 lose TieuPhong6 (2113) DOIKHONGLAMO (1827) 73S
3 lose Frendy8899 (1957) DOIKHONGLAMO (1852) 21S
4 lose TieuPhong6 (2067) DOIKHONGLAMO (1872) 33S
5 lose bobenla2000 (1950) DOIKHONGLAMO (1900) 51S
6 win Jeans (1928) DOIKHONGLAMO (1865) 35S
7 draw lamdien2003 (1907) DOIKHONGLAMO (1863) 22S
8 lose Messi3979 (1956) DOIKHONGLAMO (1891) 25S
9 win mockiem (1818) DOIKHONGLAMO (1862) 44S
10 lose TamBoH0 (1878) DOIKHONGLAMO (1894) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DOIKHONGLAMO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames