DD880132
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2125 W928D95L795)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DD880132 (2114) leandro2018 (1978) 40S
2 win leandro2018 (1990) DD880132 (2102) 59S
3 lose trauvang117 (2079) DD880132 (2119) 16S
4 lose DD880132 (2137) trauvang117 (2061) 4S
5 lose DD880132 (2153) sps (2137) 27S
6 win tomnguyen246 (2126) DD880132 (2138) 26S
7 win DD880132 (2122) tomnguyen246 (2142) 45S
8 win DD880132 (2111) ganleo2 (1958) 48S
9 win ganleo2 (1970) DD880132 (2099) 26S
10 win DD880132 (2088) quynhquang (2047) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DD880132, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames