CoNamDinh
Cờ nhanh: 1681 W2240D215L2230
Cờ chậm: 1658 W13D2L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CoNamDinh (1697) vuaco1 (1681) 96F
2 lose SIEU___LI (1698) CoNamDinh (1713) 34F
3 win CoNamDinh (1697) SIEU___LI (1714) 39F
4 lose Dzo_nao (1889) CoNamDinh (1707) 37F
5 lose goivitday (1845) CoNamDinh (1719) 32F
6 lose quephuong09 (1799) CoNamDinh (1732) 47F
7 lose CoNamDinh (1747) becon (1768) 26F
8 win CoNamDinh (1735) usanimitz (1602) 30F
9 win CoNamDinh (1719) fredow (1738) 32F
10 lose CoNamDinh (1733) toshiba2011 (1778) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoNamDinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames