CoNamDinh
Cờ nhanh: 1778 W2023D196L1983
Cờ chậm: 1658 W13D2L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CoNamDinh (1805) may_giat (1872) 44F
2 win quycoc (1768) CoNamDinh (1790) 26F
3 lose Xqms2019 (2065) CoNamDinh (1807) 48F
4 lose trandung2017 (1795) CoNamDinh (1823) 43F
5 lose bachanh (1810) CoNamDinh (1839) 89F
6 lose le_binh85 (1765) CoNamDinh (1877) 59F
7 lose hongkong1997 (1906) CoNamDinh (1909) 31F
8 win GaMaiU (1744) CoNamDinh (1898) 35F
9 win CoNamDinh (1886) GaMaiU (1756) 63F
10 lose Ky_thu_vit (1857) CoNamDinh (1921) 64F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoNamDinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames