CoNamDinh
Cờ nhanh: 1719 W1512D145L1473
Cờ chậm: 1642 W12D2L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CoNamDinh (1739) HB6 (1578) 28F
2 lose CoNamDinh (1754) BuongXa (1757) 23F
3 lose CoNamDinh (1770) BuongXa (1741) 17F
4 lose MMA_2019 (1894) CoNamDinh (1782) 34F
5 win CoNamDinh (1767) oon2032 (1754) 43F
6 win oon2032 (1770) CoNamDinh (1751) 38F
7 win CoNamDinh (1735) jjoo (1751) 39F
8 lose CoNamDinh (1751) jjoo (1735) 47F
9 lose sprint (1805) CoNamDinh (1765) 28F
10 win CoNamDinh (1747) cuong0512 (1813) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoNamDinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames