Chiutuong53
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1991 W19330D4219L18478)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cmlee (1840) Chiutuong53 (2012) 80S
2 draw hu626 (1824) Chiutuong53 (2017) 55S
3 win Chiutuong53 (2007) hu626 (1834) 72S
4 lose jiajia0215 (1850) Chiutuong53 (2050) 8S
5 draw Chiutuong53 (2062) jiajia0215 (1838) 84S
6 win jiajia0215 (1859) Chiutuong53 (2041) 30S
7 win Chiutuong53 (2018) jiajia0215 (1882) 37S
8 win jiajia0215 (1908) Chiutuong53 (1992) 41S
9 win phi_dao01 (1875) Chiutuong53 (1980) 83S
10 win ang0004 (2075) Chiutuong53 (1961) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Chiutuong53, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames