BoLinhNam
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2364 W2506D316L1428)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose BoLinhNam (2379) cheungwcc (2392) 13S
2 lose kakaka (2413) BoLinhNam (2394) 19S
3 lose BoLinhNam (2410) kakaka (2397) 29S
4 win chetvedau (2303) BoLinhNam (2397) 10S
5 win BoLinhNam (2382) cnk88888 (2376) 2S
6 win cnk88888 (2392) BoLinhNam (2366) 1S
7 lose truongvietha (2185) BoLinhNam (2387) 20S
8 win BoLinhNam (2377) truongvietha (2195) 18S
9 lose xichthoma (2278) BoLinhNam (2396) 34S
10 draw BoLinhNam (2399) xichthoma (2275) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BoLinhNam, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames