BVB1952
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1408 W692D11L945)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jst (1399) BVB1952 (1399) 20S
2 lose meow (1435) BVB1952 (1414) 23S
3 lose BVB1952 (1403) kycucvuong (1484) 31S
4 lose kycucvuong (1470) BVB1952 (1417) 21S
5 lose duonglong (1486) BVB1952 (1431) 24S
6 lose duonglong (1471) BVB1952 (1446) 11S
7 lose vinhle (1471) BVB1952 (1461) 36S
8 lose tieukycuc (1500) BVB1952 (1476) 29S
9 lose tieukycuc (1484) BVB1952 (1492) 23S
10 win duong67 (1473) BVB1952 (1477) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by BVB1952, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames