Ahwah456
Cờ nhanh: 1792 W66D2L49
Cờ chậm: 2056 W383D47L363)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win welcome_tk (1779) Ahwah456 (1776) 29F
2 win Tuclamha (1746) Ahwah456 (1761) 45F
3 win linhmoi2007 (1712) Ahwah456 (1747) 39F
4 win Ahwah456 (1732) linhmoi2007 (1727) 25F
5 win Ahwah456 (1717) NguynS8 (1691) 24F
6 win NguynS8 (1707) Ahwah456 (1701) 18F
7 lose Samwise (1780) Ahwah456 (1714) 31F
8 lose Ahwah456 (1728) Samwise (1766) 22F
9 lose dc5v (1617) Ahwah456 (1747) 48F
10 win Ahwah456 (1735) dc5v (1629) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ahwah456, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames