Ah_Ye
Cờ nhanh: 1475 W0D0L2
Cờ chậm: 1594 W1152D103L1280)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TonDucChinh (1497) Ah_Ye (1581) 37S
2 win Ah_Ye (1548) sugar (1566) 50S
3 lose tungnt_bd (1617) Ah_Ye (1562) 28S
4 lose kieumy2003 (1564) Ah_Ye (1578) 53S
5 win Ah_Ye (1562) kieumy2003 (1580) 32S
6 win Ah_Ye (1549) chedung68 (1464) 34S
7 lose TonDucChinh (1569) Ah_Ye (1564) 40S
8 lose Ah_Ye (1579) baden03 (1603) 15S
9 win Ah_Ye (1566) tuanvo2012 (1499) 58S
10 win tuanvo2012 (1513) Ah_Ye (1552) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ah_Ye, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames