AcDieu
Cờ nhanh: 2724 W78D21L9
Cờ chậm: 2739 W78D175L19)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Dongnai (2731) AcDieu (2706) 42S
2 win AcDieu (2679) CutiDeptrai (2605) 37S
3 draw AcDieu (2683) lucky2000 (2609) 53S
4 draw AcDieu (2688) lucky2000 (2604) 39S
5 win AcDieu (2705) TungLam2020 (2495) 1F
6 win vuico2111 (1939) AcDieu (2702) 27F
7 draw choikokhoc (2719) AcDieu (2686) 37S
8 draw VoDanhTienTu (2599) AcDieu (2691) 47S
9 draw AcDieu (2691) Fat_Man (2685) 32S
10 draw bavisontay (2638) AcDieu (2694) 100S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AcDieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames