AcDieu
Cờ nhanh: 2590 W65D15L6
Cờ chậm: 2636 W58D69L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw nnhuynh2 (2589) AcDieu (2639) 37S
2 lose AcDieu (2628) Sony2007 (2522) 89F
3 draw AcDieu (2640) ChemWaAc (2616) 29S
4 draw AcDieu (2641) ChemWaAc (2615) 18S
5 draw Asian_killer (2657) AcDieu (2640) 59S
6 win AcDieu (2611) LyMacSau (2578) 76S
7 draw AcDieu (2613) LyMacSau (2576) 36S
8 draw AcDieu (2614) Cachabim (2593) 53S
9 draw Asian_killer (2665) AcDieu (2611) 46S
10 win NguyenTanDat (2570) AcDieu (2580) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AcDieu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames