vit_us, Xiangqi Up score: 2245 W2538D20L2141
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tnhbk1 (2229) vit_us (2230) 18
2 lose vit_us (2247) tnhbk1 (2212) 27
3 win vit_us (2232) Abc1234 (2210) 50
4 lose Abc1234 (2193) vit_us (2249) 26
5 lose vit_us (2268) congsuat (2165) 20
6 win congsuat (2178) vit_us (2255) 45
7 win Mr_panadol (2009) vit_us (2246) 47
8 win vit_us (2237) Mr_panadol (2018) 45
9 lose vit_us (2254) firefly4321 (2205) 15
10 win firefly4321 (2220) vit_us (2239) 34
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vit_us, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames