troc, Xiangqi Up score: 1605 W4560D67L4163
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose troc (1645) htcq (1505) 39
2 lose OCTOPUS (1545) troc (1685) 72
3 lose troc (1730) OCTOPUS (1500) 47
4 win nvtau (1497) troc (1711) 28
5 win troc (1690) nvtau (1518) 36
6 win troc (1659) DigiU (1650) 47
7 lose DigiU (1613) troc (1696) 27
8 win troc (1666) DigiU (1643) 34
9 lose DigiU (1606) troc (1703) 69
10 win troc (1674) DigiU (1635) 29
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by troc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames